top of page

Acerca de

toila_artikkel_2.jpg

Toila valla Hariduse ja Kultuuri selts

Toila valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi üks eesmärkidest on haridus- ja kultuurielu demokratiseerimine, edendamine ja propageerimine ning seltskondliku tegevuse arendamine. Lisaks ka noorte ja täiskasvanute vabahariduse arendamine ja populariseerimine.

 

1996. aasta lõpus sai kokku grupp aktiivseid inimesi, et luua Toila Valla Hariduse ja Kultuuri Selts. Kuigi alguses peeti end tinglikult 150 aastat tagasi loodud seltsi „Konkordia” järeltulijaks, siis tegelikult on tegevus kujunenud sellest erinevaks. Enam kui 20 tegevusaasta jooksul on selts välja andnud 14 koduloolist raamatut. Seltsi esimees Bruno Uustal on jäädvustanud filmilindile kümneid (kui mitte sadu) kultuurisündmusi nii meie vallas kui ka mujal maakonnas ja kaugemalgi.

 

Juhatuse liikmed:

  • Lea Rand

  • Bruno Uustal

  • Tiina Kasema

  • Mait Põdra

  • Irma Küttis

Vaatama sellele, et MTÜ-l ametlikult liikmeid ei ole, siis on MTÜ tegevustel olnud väga palju toetajaid.

Ühingu sotsiaalsed väärtused:

     •  Hindame kodukoha aja- ja kultuurilugu ja peame oluliseks selle kogumist ja säilitamist
    •  Peame oluliseks põlvkondade vahelise kultuurisideme tekitamist ja hoidmist
    •  Peame oluliseks kogukonnaliikmete mälestuste talletamist ja säilitamist

Senised tähtsamad projektid: 

1. Raamat "Toila valla elulood" I, 2004 - Toila valla inimeste elulugude jäädvustamine. Tiraaž 500 eks. Rahastas EAS KOP

2. Pankrannik ja joad Ida-Virumaal. 2003.a. valmisid film ja brošüür. Rahastas SA KIK

3. Raamat "Toila valla elulood" II, 2006. tiraaž 500 eks. Rahastas EAS KOP

4. Film "Raudsed leedid". 2004.a.

5. Ida-Virumaa kultuuritiigel. 2006.a. valmis film Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsidest ja nende tegevusest. Rahastas Hollandi fond MATRA KAP.

6. Päikesekella taastamine Oru pargis. 2008.a. Rahastas EAS KOP

7. Graafiline leht Toila valla ajaloo, kultuuri- ja loodusväärtustest. 2009.a. Rahastas Kirderanniku Koostöökogu.

8. Raamat "Toila valla lood" III: O.Vallimäe "Mälestusi ja ajalookillukesi Voka koolist. 2010.a. Rahastas EAS KOP

9. Raamat "Toila valla lood" IV: J. Eljas "Voka arhiivides ja mälestustes". 2010.a. Rahastas Kirderanniku Koostöökogu.

10. Raamat "Toila valla lood" V: O. Vallimäe "Päite kooli lugu". 2011.a. Rahastas EAS KOP

11. Raamat "Vanad pildid Toila vallast". 2012.a. Rahastas Kirderanniku Koostöökogu

12. Toila valla sõja-ajaloo päev. 2014.a. Jäädvustati ajaloopärandit, Valmis brošüür "Toila valla sõja-ajaloo teejuht". Rahastas EAS KOP

13. Raamat "Toila valla lood" IX: "Pärandkultuurist Toila vallas". 2014.a. Rahastas Kirderanniku Koostöökogu

14. Raamat "Toila valla lood" X: L. Rand "Eesti "Kultaranta" ehk kultuurilooline jalutuskäik Toilas". 2017.a. Rahastas Kultuurkapital

15. Raamat "Toila valla lood" XI: T. Haug "Unustatud Päite". 2018.a. Rahastas EAS KOP

16. Raamat "Toila valla lood" XII: T. Haug "Paulus Paurmanni pärand". 2021.a. Rahastas Kultuurkapital.

17. Konstantin Pätsi kuju loomine ja avamine Oru pargis

18. Sündmuse „Õhtu ilu Oru pargis“ korraldamine

Tutvu meie põhikirjaga:

Majandusaasta aruanded: 

Loome koos!

Võta ühendust ja loome koos!

  • Facebook
Aitäh!
bottom of page